Tapahtuman oletuskuva

Uudet lääkeaineet tutuiksi - Tulehdukselliset suolistosairaudet

Verkkokoulutus

Sisältö

Katsaus webinaarin teeman mukaisiin uusiin lääkeaineisiin
Elli Leppä, FT, Kehitysproviisori, Lääketietokeskus  

Uudet lääkeaineet asiantuntijan näkökulmasta ja keskustelua
Johanna Haapamäki, Sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri, HUS Vatsakeskus
Elli Leppä, FT, Kehitysproviisori, Lääketietokeskus  

Käymme läpi tarkemmin seuraavia lääkeaineita: risankitsumabi, ustekinumabi, infliksimabi, golimumabi, adalimumabi, vedolitsumabi, upadasitinibi, tofasitinibi, filgotinibi ja otsanimodi.

Tarkastelemme myös näiden lääkeaineiden asemoitumista terapiaryhmäänsä. Käsiteltäviä lääkeaineita voidaan käyttää joko sairaala- tai avohoidossa tai molemmissa. 

Tarkastelemme lääkeaineiden käyttöaihetta, lääkemuotoa, annostusta ja antotapaa, haittavaikutuksia sekä farmakodynamiikkaa ja -kinetiikkaa. Käsittelemme myös muita aiheita, kuten vasta-aiheita sekä yhteisvaikutuksia.  

 

Asiantuntijat

johanna_kuva.jpeg (1001 KB)

Johanna Haapamäki
Koulutuksen asiantuntijana on sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri, Johanna Haapamäki. Johanna työskentelee HUS Vatsakeskuksen gastroenterologian poliklinikalla ja endoskopiayksikössä. Hän on perehtynyt erityisesti tulehduksellista suolistosairautta sairastavien potilaiden hoitoon sekä kirjoittanut väitöskirjan tulehduksellista suolistosairautta sairastavien potilaiden elämänlaadusta.

elli-leppa.jpg (60 KB)

Elli Leppä, Lääketietokeskus
Elli Leppä on kehitysproviisori (FT), jolla on yli kymmenen vuoden kokemus lääketietotyökalujen ja -palveluiden kehittämisestä terveydenhuollon ammattilaisille ja kuluttajille. Hänen lempiaiheitaan on farmakologisen tiedon kuratointi helposti käytettävään ja kliinisesti tehokkaaseen muotoon. Elli on väitellyt tohtoriksi neurofarmakologiasta Helsingin yliopiston Lääketieteellisestä tiedekunnasta 2011.

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 31.12.2025 23:59
95,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Tapahtumapaikka

Verkkokoulutus