Tapahtuman oletuskuva

Uudet lääkeaineet tutuiksi - ADHD

Verkkokoulutus

Sisältö

Katsaus webinaarin teeman mukaisiin uusiin lääkeaineisiin
Elli Leppä, FT, kehitysproviisori, Pharmaca Health Intelligence Oy 

Uudet lääkeaineet asiantuntijan näkökulmasta ja keskustelua
Anita Puustjärvi, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Kelan asiantuntijalääkäri, ADHD Käypä hoito -suositustyöryhmän puheenjohtaja
Elli Leppä, FT, kehitysproviisori, Pharmaca Health Intelligence Oy  

Käymme läpi tarkemmin seuraavia lääkeaineita: metyylifenidaatti, deksamfetamiini ja lisdeksamfetamiini, atomoksetiini sekä guanfasiini. Tarkastelemme myös näiden lääkeaineiden asemoitumista terapiaryhmäänsä.

Tarkastelemme lääkeaineiden käyttöaihetta, lääkemuotoa, annostusta ja antotapaa, haittavaikutuksia sekä farmakodynamiikkaa ja -kinetiikkaa. Käsittelemme myös muita aiheita, kuten vasta-aiheita sekä yhteisvaikutuksia.  

 

Palautteita koulutuksesta: 

"Erittäin selkeä ja asiantunteva katsaus ADHD:n hoitoon."
"Koulutus oli erittäin selkeä, ja asioita käsiteltiin käytännön työlle relevantista näkökulmasta."
"Hyödyllistä tietoa ADHD:n hoidossa käytettävien lääkeaineiden hyödyistä ja haitoista."

 

Asiantuntijat

kuvaton-kuva.jpg (40 KB)

Anita Puustjärvi, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Koulutuksen asiantuntijana on lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Kelan asiantuntijalääkäri sekä ADHD Käypä hoito -suositustyöryhmän puheenjohtaja, Anita Puustjärvi. Hän on kirjoittanut useita artikkeleita neuropsykiatrisista ja lastenpsykiatrista häiriöstä sekä ammattilehtiin että oppikirjajulkaisuihin.  

elli-leppa.jpg (60 KB)

Elli Leppä, Pharmaca Health Intelligence Oy
Elli Leppä on kehitysproviisori (FT), jolla on yli kymmenen vuoden kokemus lääketietotyökalujen ja -palveluiden kehittämisestä terveydenhuollon ammattilaisille ja kuluttajille. Hänen lempiaiheitaan on farmakologisen tiedon kuratointi helposti käytettävään ja kliinisesti tehokkaaseen muotoon. Elli on väitellyt tohtoriksi neurofarmakologiasta Helsingin yliopiston Lääketieteellisestä tiedekunnasta 2011.

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 31.12.2025 23:59
95,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Tapahtumapaikka

Verkkokoulutus